ISSN 0026-1173

ODKAZY | LINKS

 

Český hydrometeorologický ústav | Czech Hydrometeorological Institute

www.chmi.cz

 

Ústav fyziky atmosféry | Institute of Atmospheric Physics

www.ufa.cas.cz

 

Katedra fyziky atmosféry | Department of Atmospheric Physics

http://kfa.mff.cuni.cz/

 

Česká meteorologická společnost | Czech Meteorological Society (in Czech)

www.cmes.cz

 

Meteorologický slovník | Glossary of Meteorology (in Czech with english index)

http://slovnik.cmes.cz/

 

Světová meteorologická organizace | World Meteorological Organization

https://public.wmo.int

© ČHMÚ 2019