ISSN 0026-1173

O časopisu

 

  • Časopis Meteorologické zprávy (MZ) je vydáván jako dvouměsíčník se zaměřením na odborné statě a informativní články z oborů meteorologie, klimatologie, ochrany čistoty ovzduší a hydrologie.
  • Časopis vychází již od roku 1947, kdy ho začal vydávat Státní meteorologický ústav, předchůdce pozdějšího HMÚ  a ČHMÚ.
  • MZ jsou zařazeny v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
  • MZ mají ústřední registraci Ministerstva kultury pod číslem MK ČR E 5107, evidován 1. 7. 1970.
  • Časopis má ISSN 0026-1173
  • Časopis je určen odborné veřejnosti v České republice i v zahraničí jako prostředek výměny odborných informací, poznatků a vědecké spolupráce.
  • Články jsou publikovány v českém a ve slovenském jazyce, výběrově i v angličtině.
  • Časopis je plně hrazen z rozpočtu ČHMÚ, nemá žádné další dotace.

 

Zařazení v mezinárodních indexech a abstraktech:

  • Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

Statut ke stažení

© ČHMÚ 2019