ISSN 0026-1173

KONTAKT | CONTACT

Adresa:                                                                  Address:

Český hydrometeorologický ústav                        Czech Hydrometeorological Institute

Redakce časopisu Meteorologické zprávy            Meteorological Bulletin

Na Šabatce 2050/17                                             Na Šabatce 17

143 06 Praha 412-Komořany                              143 06 Prague, Czech Republic

 

 

E–mail: mz@chmi.cz                                           casmz.chmi.cz

 

Vedoucí redactor | Chief Editor:

RNDr. Radim Tolasz, Ph.D.

 

Redaktoři | Assistant Editor:

Hana Stehlíková, DiS.

Tel. | Phone: +420 244 032 722

E-mail: hanka.stehlikova@chmi.cz

 

Olga Šuvarinová

Tel. | Phone: +420 244 032 724

E-mail: suvarinova@chmi.cz

 

 

Vydavatel | Publisher:

Český hydrometeorologický ústav, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Praha 412-Komořany

Czech Hydrometeorological Institute, Na Šabatce 2050/17, 143 06 Prague, Czech Republic

 

Sazba a tisk | Printed and typesetting:

Ing. Jiří Šilar DTP

 

© ČHMÚ 2019