ISSN 0026-1173

AKTUALITY | NEWS

Právě vyšlo 3. číslo časopisu Meteorologické zprávy.

Hlavní články v čísle:

  1. Kvalita vnitřního prostředí v závislosti na zateplení budovy
  2. Emise fluorovaných skleníkových plynů v České republice za období 1990–2015
  3. Mechanizmus povětrnostní cirkulace vedoucí k vydatným srážkám a povodním ve střední Evropě
-->

© ČHMÚ 2017 |  vytvořil Jan Heroudek